CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SƠN VIỆT MỸ

An toàn hóa chất có một "lối đi"

發表時間:2021-12-15 11:06

Khi thi đim cui năm đang đến gn, vi tư cách là k sư trưởng ca Vin Nghiên cu Hóa hc Sinochem Thm Dương, Sheng đang bn rn vi mt s d án ln: xây dng B Qun lý Khn cp Cnh báo sm Ri ro An toàn Hóa cht Nguy him và Phòng thí nghim Trng đim Công ngh Kim soát Thông minh, xây dng Trung tâm Đi mi Công ngh An toàn Hóa cht Sinochem, dn đu vic xây dng các tiêu chun an toànhóa cht quc gia. Nhng món đ này nghe có v hơi ti nghĩa, nhưng chúng liên quan mt thiết đến nhu cu thiết yếu ca người bình thường.

Năm 1979, mt sinh viên có đim hóa xut sc được thăng chc vào Đi hc Sun Yat-Sen, m ra mi liên kết không th tách ri ca cô vi ngành công nghip hóa cht. Vào thi đim đó, ngành công nghip hóa cht ca Trung Quc vn còn tương đi lc hu. Ly thuc bo v thc vt làm ví d, hu hết các loi thuc bo v thc vt quan trng đu được sn xut theo quy trình ngoi nhp hoc nhái theo quy trình ca nước ngoài, li ích thp và tim n nhiu nguy cơ. Quy trình lc hu đòi hi cùng mt lượng nguyên liu thô, nhưng sn lượng có th ch bng mt na ca người khác, và đôi khi cht thi hoc thm chí cht đc được to ra.” Sheng đã có mt s kinh nghim v nhng thiếu sót ca ngành công nghip hóa cht Trung Quc vào thi đim đó.


Làm thế nào đ có th rút ngn khong cách? Trách nhim đt lên vai mi k sư hóa hc! Đ tìm ra nhng con đường công ngh quy trình hóa hc an toànvà thân thin vi môi trường hơn, chúng tôi bn rn vi "trng và đen": ban ngày trong phòng thí nghim đ làm thí nghim, ghi d liu và tìm vn đ; vào ban đêm, tôi bun chántrong sách K t khi thành lp AmericanChemical Digest vào năm 1907, nó đã phân loi các n phm tiếng Anh và khám phá các manh mi v l trình k thut ... Mt s lượng ln các vn đ v quy trình và k thut ca các sn phm quan trng đã được khc phc.

"Nghiêncu v ri ro phn ng hóa hc là mt môn hc liên ngành. Nếu bn mun tr thành mt 'chuyên gia', bn phi có nn tng ca mt 'gia đình linhtinh'." Sheng đã dn hết tâm sc vào vic lãnh đo nhóm, xây dng nn tng và tìm cách. Làm vic chăm ch s được đn đáp. K t năm 2017, công ngh đánh giá ri ro antoàn phn ng hóa hc do nhóm ca Sheng phát trin đã được thúc đy và áp dng trong ngành công nghip hóa cht tt trên toàn quc. trình đ tiên tiến quc tế.Điện thoại:+84 979 140 968 & +84 392 738 098
Wechat:Zhang021107
Web:www.vietmyvn.com
Mail:ctytnhhvietmy88@gmail.com
Địa chỉ:Thửa đất số 620, Tờ bản đồ số 15, Đường ĐH 423, Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
CÔNG TY CÔNG NGHỆ SƠN QUỐC TẾ VIỆT MỸ
(VIỆT NAM - TRUNG QUỐC - CAMPUCHIA)
Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi, chúng tôi hoạt động 24/7 để phục vụ bạn
Liên hệ
Tên
*
Số điện thoại
*
Mail
*
Nội dung
*
Gửi